De uniforme voorwaarden Horeca zijn van toepassing en te lezen op:
https://cdn.khn.nl/media/Tools/UVH/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands.pdf